Soorten van agressie

Om op een juiste en professionele manier te kunnen de-escaleren moet je weten waar het agressieve gedrag vandaan komt. Het agressieve gedrag van iemand die vanuit frustratie reageert toont zich anders dan iemand die dit vanuit macht doet. Of vanuit een psychische kwetsbaarheid. Of vanuit angst.

In onze trainingen leren we uw medewerkers om weg te blijven bij hun eigen primaire reactie. We leren ze te kijken naar het gedrag achter het gedrag van de agressor. Waar komt het gedrag vandaan en wat ga ik er tegenover stellen? Ga ik begrip tonen of moet ik in deze situatie streng zijn? Juist door naar de ander te kijken is de kans groter dat je agressie niet vanuit eigen beleving gaat begrenzen. Hier gaat het namelijk vaak mis.

Agressief gedrag wordt niet getolereerd en moet begrenst worden! We leren uw medewerkers verschillende methodes aan om dit goed te kunnen doen. Helder en simpel. Methodes die aansluiten bij de waarden en normen van uw organisatie maar ook aansluiten bij de medewerker zelf.

Hoe je de ander begrenst heeft een grote impact op de relatie met de klant. Wij zien een situatie van agressie graag als mogelijkheid om deze klantrelatie te verbeteren of te verstevigen. Door effectieve communicatie toe te passen en de ander op een passende manier te begrenzen. Vriendelijk of duidelijk of door het gesprek (tijdelijk) te beƫindigen. Want ook dat is soms nodig.