Medewerker centraal

Ieder mens reageert anders op gedrag. Wat de een normaal vindt is voor de ander grensoverschrijdend of misschien wel agressief gedrag. Om grip te kunnen krijgen op een agressieve situatie is het van belang dat medewerkers weten wat er van ze verwacht wordt. Hierbij geldt dus; een heldere visie voor een duidelijk beleid.

Wij hebben ons gespecialiseerd om agressie integraal en eenduidig aan te pakken en hierbij verliezen wij de mens achter de professional nooit uit het oog. Zo heeft iedereen ook zijn eigen voorkeurstijl om te leren. Tijdens onze trainingen nodigen wij uw medewerkers uit om deel te nemen aan ervaringsgerichte oefeningen maar respecteren hierbij ieder zijn grens en mogelijkheden. 

Wij beseffen ons dat agressie een heel gevoelig thema kan zijn en dat uw medewerkers het ontzettend spannend kunnen vinden om deel te nemen aan onze trainingen. Uw medewerkers staan bij ons centraal. Zij zullen altijd zelf de regie blijven houden over hun eigen leeropbrengst en de weg hier naar toe.