Juridisch

 • Wat mag u als u fysiek wordt aangevallen tijdens uw werk?
 • Wat mag u niet doen?
 • Mag ik geweld gebruiken?
 • Zijn er strafuitsluitingsgronden?
 • Is er een huisreglement aanwezig?
 • Wat staat daar in?
 • Wanneer doen we aangifte?
 • Wie doet er aangifte?
 • Stel dat u iemand verzoekt het gebouw of de plek waar u werk te verlaten en hij doet dat niet? Wat dan?
 • Wat moet ik doen als ik getuige ben van een strafbaar feit?
 • Mag ik iemand vastpakken om de komst van de politie af te wachten?


Het zijn zomaar wat vragen waar vaak geen duidelijkheid over is. Veel antwoorden op deze vragen kun je vinden in het Wetboek van Strafrecht. Tijdens onze trainingen geven we verhelderende en duidelijke antwoorden op juridische vraagstukken binnen uw organisatie.

Medewerkers die weten wat ze kunnen en mogen staan veel steviger in hun schoenen. Zij zijn beter in staat om te handhaven wanneer de situatie hier om vraagt.

We verlenen graag juridisch- en/of beleidsadvies.