Integrale aanpak agressie

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Het grote verschil tussen zomaar een groep mensen en een team is dat een team heeft geleerd zich te verbinden aan een bepaald doel.

Sinds 1994 zijn werkgevers wettelijk verplicht om hun personeel te beschermen tegen agressie. Dit staat beschreven in de ARBO-wet. De meeste organisaties hebben daarom een agressieprotocol in het leven geroepen. In dit protocol staan een set van werkafspraken zodat iedereen weet wat ze kunnen en moeten doen als ze geconfronteerd worden met agressiesief gedrag.

Hiermee wordt een omgeving gecreëerd waarin werknemers zich veilig en prettig voelen. In een goed protocol wordt ook beschreven hoe je er voor elkaar kunt zijn. Je staat er immers niet alleen voor.

Een agressie incident heeft veel impact op diegene die het overkomt. Slachtoffers van agressie rapporteren bijvoorbeeld een minder goede gezondheid en meer burnoutklachten.

We leren uw medewerkers hoe ze er voor elkaar kunnen zijn. Bijvoorbeeld met het aanleren van ons bemoeirecht, en -plicht principe. Maar ook met het aanleren van kwalitatieve reflectiemethodes of het creëren van een omgeving waarin gevraagde en ongevraagde feedback erbij hoort.

Met onze unieke GRIP methode zoemen we in op het gedag van de medewerker en het gedrag van de dader maar ook op de wijze waarop uw organisatie de veiligheid georganiseerd heeft. Graag kijken we samen met u hoe we de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers kunnen borgen. Wat kunnen we preventief doen? Wat doen we in het moment? Hoe regelen we de nazorg? Een integrale en eenduidige aanpak die helderheid biedt voor zowel de medewerker, leidinggevende en de organisatie.